IIjmio 6/8/16天日本無限卡

0 2,950

張卡應該係 mypacemarket 獨家貨.  因為張卡個封面都係有佢個名.  有6日, 8日, 同16日既選擇.    IIJmio 係日本牌子, 係日本係有出sim 卡既營運商.  張卡係需要輸入APN 先用得.

APN設定
名稱:ajc
APN:ppsim.jp
使用者名稱:ajc
密碼:ajc
驗証類型:PAP或CHAP

張卡係行Docomo 既, 即係你必需注意, 你部手機有無 support band 19. 否則係會係郊區地方斷線.  速度黎講, 中規中矩.  要快個陣佢超快 (好似下面回報#13).  但係peak time 或多人係個區既時候, 通常都會稍慢至2mbps.  (好似下面回報#3), 另外, 偏遠地區亦好似稍慢. (好似下面回報#6)   不過絕對係可用無問題.    張卡係聲稱無限, 不過回報既人用到20GB 左右都無問題.  但係如果你短時間內好高用量, 仍然會被限速.  有人回報3日內用16GB 到就限左速.  去到第6日先正常番.  如果你灘番開黎用20GB/8日我估係無問題既.  因為係日本apn既卡, 佢同其他香港買到既sim 卡比較, ping time 係好低.  對打手機game既人黎講係絕對優點黎.

 

回報#18 (長濱市, 2019)

 

 

回報#17 (金澤市, 2019)

 

 

回報#16 (富山市, 2019)

 

 

回報#15 (魚津市, 2019)

 

 

回報#14 (關西機場, 2019)

 

 

回報#13 (新大阪站, 2019)

 

 

回報#12 (大阪站, 2019)

 

 

回報#11 (東京六本木, 2018)

 

回報#10 (八戶駅, 2018)

 

回報#9 (仙台駅, 2018)

 

回報#8 (青森駅, 2018)

 

回報#7 (東京駅, 2018)

 

回報#6 (兵庫縣城崎溫泉 non-peak, 2018)

 

回報#5 (福知山 JR, 2018)

 

回報#4 (心齋橋收工時間, 2018)

 

回報#3 (京都 peak hour, 2018)

 

回報#2 (京都, 2018)

 

回報#1 (大阪關西機場, 2018)

發表評論

This site uses XenWord.
Skip to toolbar