Softbank 5日無限卡

0 5,953

呢張卡係包5日既行softbank network 既卡, 聲稱係無限卡.  不過只係$75蚊.  跟據現時行情, 咁既價錢基本上係無乜可能會做到4G 速度無限.  不過我暫時唔知一日用夠幾多會跌落龜速.  整體黎講, 撇除唔知佢有幾多GB 後限速之外, 速度係ok 快.

 

回報 #6 (福岡機場, 2018)

 

回報 #5 (天神地下街, 2018)

 

回報 #4 (博多站, 2018)

 

回報 #3 (沖繩名護, 2018)

 

回報 #2 (沖繩萬座毛, 2018)

 

回報 #1 (沖繩旭橋站, 2018)

 

 

 

 

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of
sex tube babe with a nice ass and tits riding.