NTT Docomo LCC 日本觀光 日本通 5GB 卡8日5GB

0 6,812

張卡其實都唔知叫咩名. 我Title 係放晒張卡見到既字落去.   鴨記, $160蚊  , 日本8日 5GB 上網卡.  速度有巴打回報長期低過1Mbps 

回報速度 #1   (新宿)

 

有料要報? 請去右下角條link 報料!

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of
sex tube babe with a nice ass and tits riding.